Datum objave: 11. 07. 2019.

Sukladno Strategiji razvoja turizma RH do 2020. godine, Hrvatska bi trebala biti globalno prepoznatljiva turistička destinacija, konkurentna i atraktivna za investicije, koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem na svom cjelokupnom prostoru te njeguje kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine pruža gostoljubivost, sigurnost te autentične sadržaje i doživljaje. (1)

Kada govorimo o prepoznatljivoj turističkoj destinaciji jedan od temelja je i ponuda hrane za osobe koje boluju od posebnih stanja kao što su određene kronične nezarazne bolesti, alergije, celijakija i ostale bolesti koje zahtijevaju posebnu prehrambenu skrb. 

Ministarstvo turizma u prioritetne ciljeve razvoja, pod ciljem Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj turističkog sektora, navodi: „Konkurentnost Hrvatske na zahtjevnom turističkom tržištu ovisi o razvoju i oblikovanju novih te poboljšanju postojećih turističkih proizvoda i usluga, odnosno jačanju konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta“. Poseban oblik turizma, zdravstveni turizam, omogućuje jačanje konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta jer Hrvatska ima prednosti nad konkurentnim zemljama, a između ostalog to je atraktivnost destinacije, medicinski kadar, cjenovna konkurentnost i blizina emitivnih tržišta.

Potencijal razvoja zdravstvenog turizma

Zdravstveni turizam je turizam povezan s putovanjem u lječilišta ili druge destinacije čija je primarna svrha poboljšanje fizičkog stanja gosta, kroz režim fizičkog vježbanja i terapije te kontrolu prehrambenih i medicinskih usluga relevantnih za održavanje zdravlja.  Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine regulirano je područje zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam jest pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.

Posebnu nišu u području zdravstvenog turizma čine gosti s posebnim prehrambenim potrebama za vrijeme putovanja.

Gosti s posebnim potrebama za vrijeme svog odmora, osim zdravih okolišnih faktora, imaju potrebu za:

 • posebnim zahtjevima za peronalizirani plan prehrane
 • wellness programima prehrane i tjelesne aktivnosti
 • personaliziranom pripremom hrane primjerene njihovim zdravstvenim stanjima
 • infomiranosti o mreži stručnjaka kojima se mogu obratiti u slučaju potrebe.

Navedeno ukazuje na posebnu, brojnu, ali zanemarenu grupu gostiju koji čine potencijal razvoja posebnog modela zdravstvenog turizma.

Važno je naglasiti, da se svaka osoba tijekom putovanja može susresti sa različitim izazovima, pogotovo ukoliko je riječ o međunarodnim turistima. (1-4)

Savjeti kako osigurati siguran boravak gosta

Kada je riječ o osobama koje boluju od određenih kroničnih nezaraznih bolesti, kao što je dijabetes, važno je isplanirati put jer način pripreme ovisi o destinaciji i dužini boravka.

Važno je prije svakog duljeg putovanja, ovisno o zdravstvenom stanju, napraviti medicinski pregled te od liječnika dobiti pisane upute.

Kako bi se osigurala odgovarajuća nutritivna skrb s obzirom na različita stanja, alergije, intolerancije ili specifičan način prehrane (zbog kulturoloških, religijskih ili osobnih preferencija), važna je komunikacija sa pružateljem turističke usluge u mjestu boravka.

Savjeti kako osigurati siguran boravak i odgovarajuću prehrambenu skrb sukladno stanju:

 • Odrediti koje su destinacije najprikladnije za određenu bolest ili stanje.
 • Obratiti se službi za korisnike kako bi se dobile sve informacije prije rezervacije smještaja.
 • Obavijestiti hotel/smještaj prilikom rezervacije o posebnim prehrambenim potrebama kako bi se osigurala odgovarajuća i sigurna hranu te osigurale potrebne namirnice.
 • Obrazovati se o bolesti ili stanju, o sastojcima, tehnikama pripreme hrane i skrivenim alergenima kako bi znali odabrati odgovarajuću lokaciju za obrok.
 • Razgovarati o odgovarajućim zamjenskim obrocima s kulinarskim stručnjacima.
 • Ukoliko je moguće u pisanom obliku dostaviti potvrdu liječnika te individualno prilagođen plan prehrane koji je izrađen u suradnji sa dijetetičarom.
 • Potvrditi nekoliko dana prije dolaska na ciljanu destinaciju zahtjev za individualnim pristupom u pripremi obroka.
 • Istražiti trgovine sa hranom u blizini smještaja.

Danas, prilikom putovanja, mobilne aplikacije imaju ulogu u promicanju zdravlja, osiguravanju odgovarajuće prehrane prilagođene određenom stanju, promociji turizma i obrazovanju vezanom uz folklornu baštinu. Upravo takve aplikacije mogu pomoći u odabiru ciljane destinacije. (5)

Ulazimo u novo doba turizma gdje svakome odmor i luksuz predstavlja nešto drugo, tako je to za nekoga personalizacija načina prehrane, što podrazumijeva posebnu opremljenost kuhinja te educiranost osoblja u pripremi hrane, kako bi dobili upravo ono što traže. Upravo zato, kako u Republici Hrvatskoj tako i u drugim zemljama, važno je razviti sustav mobilnih aplikacija koje će korisniku sa određenim zdravstvenim stanjem, pružiti odmor bez briga, kroz sustav koji će pamtiti upite, želje i potrebe te osobe te mu na taj način sugerirati najbolju destinaciju i smještaj sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

Autor: Valentina Uroić, mag.nutr.

Literatura:

 1. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine,  Narodne novine,  55/2013.   
 2. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. Briga o gostu s posebnim potrebama, Priručnik za djelatnike u turizmu, 2014.
 3. Ministarstvo zdravstva, Zdravstveni turizam. 2019. dostupno na: https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/zdravstveni-turizam/1343
 4. Nassar A.A. et al. Diabetes management during travel. Diabetes Manage. 2012; 2(3), 205–212.
 5.  Lin K.C. et al. A Smartphone APP for Health and Tourism Promotion. Mathematical Problems in Engineering. 2014, Article ID 583179.
Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: putovanje, zdravstveni turizam,

Komentari