Datum objave: 07. 05. 2013.

Studija provedena na 14 478 ispitanika čija prosječna dob je 65 godina istraživalo je utjecaj mediteranske prehrane na zdravlje te je stavljen naglasak na utjecaj na osobe s dijabetesom. Podaci su preuzeti iz studije REGARDS (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke) sakupljeni u periodu od 2003.do 2007.godine. Ispitanici su podvrgnuti testovima koji ispituju kognitivne sposobnosti te pamćenje tijekom 4 godine. 17% ispitanika imalo je dijabetes.

Rezultati studije pokazali su da osobe koje su imale prehranu sličniju mediteranskoj, a nisu obolili od dijabetesa, su imali manje problema s kognitivnim sposobnostima i pamćenjem za 19%. U dijabetičara uočeno je da prehrana sličnija mediteranskoj nije imala utjecaj na poboljšanje kognitivnih sposobnosti te pamćenja.

Autori studije istaknuli su kako prehrana predstavlja važan čimbenik koji u budućnosti može doprinijeti boljim kognitivnim sposobnostima i pamćenju. Studija je objavljena u časopisu Neurology.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: mediteranska prehrana,

Komentari