Datum objave: 04. 02. 2013.

Prospektivna studija provedena na 1200 ispitanica u Kaliforniji došla je do rezultata koji mogu doprinijeti ranijem otkrivanju karcinoma dojke u žena predmenopauzalne dobi.

Autori studije su pokazali da su žene s niskim razinima vitamina D u serumu imale 3 puta veći rizik od dijagnoze karcinoma dojki u usporedbi s ispitanicama koje su imale visoke razine vitamina D u krvi. Kritičan period za dijagnozu karcinoma dojki i povezanost s vitaminom D, bio je 90 dana.

Autor studije je također naglasio da se razina od 50ng/ml vitamina D u serumu povezuje s 50% manjim rizikom od karcinoma dojke te ga se postiže unosom 4000IU vitamina D putem hrane ili dodacima prehrani.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Cancer Causes and Control te ukazuju da je niska razina vitamina D, 90dana od dijagnoze karcinoma dojke, jedan od potencijalnih pokazatelja da je tumor u fazi rasta i širenja no potrebna su dodatna istraživanja kako bi se ustanovila točna povezanost razine vitamina D i rizika od karcinoma dojki.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: vitamin D,

Komentari