Datum objave: 13. 05. 2013.

Brojna istraživanja ukazala su da su prijevremeno rođena djeca sklonija deficitu vitamina D koji može uzrokovati rahitis, što je ujedno bio povod provedenog istraživanja u Indiji.

U istraživanju su sudjelovali 96 novorođenčeta rođeni između 28. i 34. tjedna trudnoće te koji su dojeni. Uzeti su im uzorci krvi te su dobivali 400 ili 800IU vitamina D3 tijekom 3 mjeseca.

Rezultati su pokazali da je u svih potomaka bio prisutan deficit prije uzimanja dodataka prehrani. Deficit vitamina D3 nakon 40 tjedana bila je 43% manja u novorođenčadi na 800IU u odnosu na grupu koja je uzimala 400IU. Unatoč tome što je deficit bio manji u grupi koja je uzimala 800IU provođenje mjerenja gustoće kosti (DEXA) nije pokazalo bolju mineralizaciju kosti.

Autori studije naglasili su kako su potrebna daljnja istraživanja.

Studija je objavljena na Pediatric Academic Societies (PAS) godišnjem sastanku.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: vitamin D,

Komentari