Datum objave: 17. 01. 2007.

Teški metali nisu biorazgradivi i mogu se akumulirati u različitim organima. Olovo i kadmij su najčešći teški metali i vrlo su toksični. Visoke koncentracije u hrani se povezuju s etiologijom brojnih bolesti, posebno kardiovaskularnih, bolesti bubrega, živčanog sustava i kosti.

Dodatno, teški metali su karcinogeni, mutageni i teratogeni. Kontaminacija teškim metalima posljedica je npr. navodnjavanja kontaminiranom vodom, upotrebe gnojiva i pesticida koji ih sadrže i dr.

Obilje voća i povrća u prehrani je poželjno, međutim, ove namirnice sadrže i esencijalne i toksične metale u različitim koncentracijama. Istraživanje objavljeno u novom broju časopisa Food and Chemical Toxicology pokazuje rezultate analize udjela olova, kadmija, bakra i cinka u voću i povrću dostupnom na tržnicama Egipta.

Najviše je teških metala pronađeno u jagodama, krastavcima, datuljama i špinatu. Izmjerene razine teških metala slične su rezultatima analiza provedenih u drugim zemljama i ispod su maksimalnih razina koje su definirale organizacije FAO i WHO.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: teški metali,

Komentari