Datum objave: 28. 05. 2015.

Prema nedavnom istraživanju objavljenom u časopisu PLOS ONE, viša razina vitamina D povezana je s većom vjerojatnosti preživljenja hospitaliziranih domaćih mačaka. Mačke bi se, stoga, mogle pokazati korisnima za istraživanje složene veze vitamina D i niza zdravstvenih problema koje pogađaju i ljude.

U istraživanju je, uz dopuštenje vlasnika, ispitana razina vitamina D u uzorcima krvi prikupljenih od 99 domaćih mačaka koje su bile dovedene u jednu britansku veterinarsku kliniku.

Zdravstveno stanje svih mačaka bilo je vrlo nestabilno, a istraživanje je pokazalo da su veće razine vitamina D bile povezane s nižim rizikom od uginuća životinja tijekom 30 dana od primitka u kliniku.

Budući da je veterinarima vrlo teško predvidjeti tijek bolesti mačaka, ovo istraživanje je otvorilo mogućnost uporabe nekih novih metoda. Primijećeno je da razina vitamina D znatno bolje prognozira ishod bolesti od mnogih drugih pokazatelja koji su se do sada koristili za procjenu zdravstvenog stanja mačaka.

Autori su napomenuli kako bi utjecaj vitamina D na zdravlje mačaka trebalo bolje ispitati budući da bi nam istraživanja na tom području mogla pomoći i u boljem razumijevanju uloge vitamina D kod ljudi. Naglasili su i da nema potrebe za davanjem dodatnog vitamina D mačkama jer većina hrane za ove životinje već sadrži navedeni vitamin, a i prevelike doze vitamina D mogu biti toksične.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: vitamin D,

Komentari