Datum objave: 12. 12. 2012.

Dvije nove studije objavljene u Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences pokazale su kako vitamin D može biti ključna komponenta kognitivnog zdravlja žena koje stare.

Prema istraživačima Sveučilišne bolnice u Angersu, povišen unos vitamina D povezan je sa smanjenim rizikom za razvoj Alzheimer-ove bolesti. Svoje istraživanje istraživači su bazirali na podacima 498 žena koje su sudjelovaje u kohorti Epidemiologija osteoporoze. Unutar ove populacije, žene koje su razvile Alzheimer-ovu bolest imale su niži unos vitamina D (prosječno 50,3 mcg/tjedan) u odnosu na žene kod koji se razvio neki drugi oblik demencije (prosječno 63.6 mcg/tjedan) ili na žene kod kojih nije došlo do razvoja demencije (prosječno 59.0 mcg/tjedan).

Slično, istraživači iz Minneapolisa pronašli su da niska razina vitamina D kod žena rezultira većim rizikom za razvoj kognitivnih poremećaja i većim rizikom za slabljenje kognitivnih sposobnosti.

Istraživači su svoju analizu bazirali na zajednici od 6257 starijih žena kojima je mjerena razina vitamina D te su testirane njihove kognitivne sposobnosti. Vrlo niske razine vitamina D (manje od 10 ng/ml krvnog seruma) povezane su sa povećanim rizikom za razvoj kognitivnih poremećaja, a niske razine vitamina D (manje od 20ng/ml krvnog seruma) povezane su sa višim rizikom za slabljenje kognitivnih sposobnosti.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: vitamin D,

Komentari